andebu

Om Den kulturelle skolesekken i Andebu

Den kulturelle skolesekken (DKS) er er en nasjonal ordning som skal:

  • sikre et profesjonelt kulturtilbud til elever i grunnskolen
  • gi elevene opplevelser innenfor kunst- og kulturutrykk av alle slag
  • være en helhetlig del av skolens læringsmål

 

Den Kulturelle skolesekkens verdigrunnlag er å gi elevene pirrende og inspirerende møter med kunstnere samt være kulturelt bevisstgjørende. Det sammensatte og komplekse tilbudet skal være mangfoldig og av høy kvalitet.

I løpet av sin 10-årige skolegang vil elevene oppleve museumsbesøk, konserter, danseforestilling, teater, ulike workshops osv. Dette er delt inn i temaer for det enkelte klassetrinn og er en integrert del av skolenes læringsplan.