andebu

Kulturvertskurs

Skolenes kulturverter tilbys kurs hvor de får en innføring i hva det innebærer å være en kulturvert.

Høsten 2013 blir det kulturvertskurs for:

Ungdomsskolen - 3. september kl. 9.00-14.00 på Haugarrock i Tønsberg

Barneskolene - 16. september kl. 9.30-12.30 på Stokke Bygdetun

Kurset starter med en liten konsert av en profesjonell utøver som forteller hvordan det er å være på turné, hvordan de blir mottatt og hva de ønsker kulturvertene skal gjøre. Videre blir det informasjon om hele DKS-systemet, slik at de får innblikk i betydningen av sin egen rolle. I fellesskap reflekteres det rundt hva elevene opplever av kunst og kultur i skolehverdagen. Gjennom gruppearbeid skal elevene planlegge og forberede et besøk som skal komme til skolen.

På slutten av dagen skal gruppearbeidet framføres og elevene får diplom og bevis på "godkjennelse" som kulturvert.